طبق آمارها در هر ثانیه 61000 سرچ در موتورهای جستجو انجام می شود. 61 درصد از شرکت های کسب و کار دنیا سئو را مهم ترین کسب و کار خود می دانند. 75 درصد کاربران جستجوی خود را در صفحه اول به پایان می رسانند و به صفحه دوم مراجعه نمی کنند. 93 درصد از خریدهای آنلاین با یک جستجوی ساده در اینترنت آغاز می شوند. این آمار حائز اهمیت بودن بکارگیری سئو سایت را نشان می دهند.