سئو یک کمپین تبلیغاتی نیست که در یک زمان مشخص با هزینه ای مشخص انجام شود. بلکه نوعی نگرش به تولید محتوا و حضوری متفاوت در فضای مجازی است. همچنین نباید آن را به عنوان یک جایگزین در بازارهای تبلیغاتی به شمار آورد اما دقت کنیم که اگر راهکارهای مناسب به کار گرفته شوند می توانند در این زمینه بسیار مفید باشند.