تحلیل و مشاوره
انتخاب نام مناسب برای سایت
عقد قرار داد
ثبت دامنه (نام سایت)
ارسال اطلاعات اولیه جهت طراحی گرافیکی وب سایت
طراحی گرافیکی قالب و ظاهر سایت
تائید طرح توسط کارفرما
ایجاد استراتژی از عملکرد سایت
ورود اطلاعات اولیه وب سایت
طراحی بخشهای مورد نظر
اختصاص فضای اینترنتی (هاستینگ) Hosting
بارگذاری سایت طراحی شده بر روی فضای اینترنت
آموزش نحوه کارکردن با وب سایت به کارفرما
پشتیبانی وب سایت