معمولا طول آن حدود 2000 کلمه می باشد که این به دلیل علاقه بیشتر کاربران به مطالب عمیق و مفهومی می باشد.