برای انجام سئو سایت نیاز به کد نویسی نداریم اما برای آگاهی بهتر از پشت پرده موتورهای جستجو و عکس العمل های وب سایت بهتر است در این زمینه اطلاعاتی کسب کنید.