بستگی به شرایط و نحوه کاری شما دارد، مثلا اگر وب سایت و خدمات شما مختص ایران هست که دامین ir مناسبه و اما اگر هدفتون از سایت خدمات یا محصولاتی بین المللی باشد com ، و…
پسوند هایی که می توانید از آن ها استفاده کنید عبارتند از:
com / .net / .org / .info / .biz / .ir. gov / edu

که البته جاب تیم بعد از طراحی این مورد را بررسی کرده و بهترین پسوند را به شما ارائه می دهد.